അപ്രീയ സത്യങ്ങള്‍

യുകെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ വ്യാജ കംപ്ലൈന്റ്റ് അയക്കുന്ന വ്യാജ വക്കീലിനെ തിരിച്ചറിയുക ???അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക !!!!!!!!!!!

  ലണ്ടൻ :യുകെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ വർഷങ്ങളായി വ്യാജ കംപ്ലൈന്റ്റ് തയ്യാറാക്കി മാന്യന്മാരായ വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ആക്ഷേപിക്കാനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി വക്കീലാണെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് വീരനെ യുകെ മലയാളികൾ സൂക്ഷിക്കുക .ടൈംസ് ഓഫ്…

Read More